FOH-sjefen: Ønsker ikke allierte krigsskip og fly i Barentshavet, vg.no

Norge ønsket ikke å provosere Russland. Slik forklarer Forsvarets operative sjef hvorfor norske fartøy ikke deltok da krigsskip fra NATO-landene USA og Storbritannia seilte langs Kolahalvøya i mai.

I dette intervjuet med VG i fjellanlegget til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), antyder generalløytnant Rune Jakobsen at det ikke er ønskelig fra norsk side at andre NATO-land skal operere i disse områdene, og så nært Russland i Barentshavet:

– Vi prøver å fortelle våre partnere at Norge er NATO i nord. Russerne er vant til at norske fly og fartøyer er til stede i Barentshavet. Og at E-tjenestens fartøy «Marjata» seiler der. Det er lavspenning i praksis, sier han.

– Sånn ønsker vi at det også er i fremtiden: At det ikke er amerikanske P8 overvåkningsfly, men våre egne som flyr i luftrommet øst for Andøya, sier Jakobsen, som er sjef på FOH på Reitan utenfor Bodø. […]

– Vi skal bevare lavspenning i nord. Hvis vi opererer sammen med amerikanske styrker eller andre allierte styrker utenfor Russlands ubåtbaser på Kola, så bidrar det til høyere spenning, sier FOH-sjefen.

– Det vil russerne se på som en ren provokasjon. Det inngår ikke vi i. Vi samtrener gjerne med amerikanerne og andre, men lenger vest, legger han til.

– Hva var begrunnelsen for at USA og Storbritannia gjennomførte dette toktet?

– Jeg vil ikke spekulere i det. Men det er ikke utenkelig at det var en styrkedemonstrasjon overfor Russland, akkurat som at russerne viser seg fram utenfor USAs østkyst. Det kan også være for å gjøre seg kjent med de operative forholdene i Barentshavet. Jeg vil anta at det var en kombinasjon av trening, signalisering og markering, sier Jakobsen. Läs artikel