Ulf Kristersson: ”Sverige behöver ett nationellt säkerhetsråd”, dn.se

Ledningen av Sverige måste organiseras så att det speglar den komplexa hotbild och de risker som vi möter i dag med terrorhot, försämrat säkerhetsläge och risk för otillbörlig påverkan. Vinner vi nästa års val kommer vi därför att etablera ett helt nytt nationellt säkerhetsråd med placering i Statsrådsberedningen, skriver Ulf Kristersson (M)…

Ledningen av Sverige måste organiseras så att det speglar den komplexa hotbild och de risker som vi möter idag. Vi måste inte minst ta hänsyn till att samhället förändras och blir både mer komplext och sårbart. Vinner vi väljarnas förtroende i nästa års val kommer vi därför att initiera en översyn med syftet att etablera ett helt nytt nationellt säkerhetsråd med placering i Statsrådsberedningen.

  • Det nya nationella säkerhetsrådet kommer att:
  • Utgöra den centrala statliga krislednings­organisationen
  • Vara knutpunkt i frågor som rör rikets säkerhet i bred bemärkelse
  • Se till att strategiska frågor som inte har en naturlig hemvist i ett enskilt fackdepartement fångas upp och bereds
  • Ledas av statsministern och bestå av för dessa frågor relevanta statsråd (i grunden ut­rikes-, försvars-, finans- och justitieministern) Läs artikel