Majoritet av riksdagspartierna öppnar för att svenska armén övar i Baltikum, svt.se

De flesta av riksdagspartiernas försvarspolitiska talespersoner är positivt inställda till att svenska arméförband övar i Baltikum. –Samarbeten med andra närliggande länder är positivt, svarar Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder. Hittills har inte arméförband övat i Baltikum på grund av närheten till Ryssland.

Miljöpartiet är försiktigt positiv till den säkerhetspolitiske experten Mike Winnerstigs förslag att svenska arméförband bör få öva i Baltikum.

– Samarbeten med andra närliggande länder är positivt både för Sverige och med landet vi samarbetar med. Så vi har ingen principiell invändning med baltiska länderna. Sen måste övningen passa in i det kapacitetsbyggande arbete som vår försvarsmakt behöver, svarar Anders Schröder (MP).

Åsa Lindestam (S), vice ordförande i försvarsutskottet säger:

– Vi har mängder av samarbeten skriftligt. Dessutom har vi övningar tillsammans med andra länder. Allt samarbete är bra. För att klara av det i ett skarpt läge, så måste man ha övat, och då är de här samarbetena bra.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avvisar den säkerhetspolitiske experten Mike Winnerstigs förslag.

– Vi i Sverigedemokrater stödjer de baltiska staterna på alla sätt om de skulle bli angripna – utom militärt. Vi ska inte börja öva i de baltiska staterna. Vi ska öva i Sverige. Det är vår förmåga att försvara Sverige som ska övas, säger Roger Richtoff (SD).

– Vänsterpartiet anser inte att den svenska armén ska delta i övningar i Baltikum. Vi anser att ett deltagande i en sådan övning snarare skulle öka spänningen i vårt närområde. Det är även svårt att se hur en sådan övning skulle bidra till att stärka det svenska försvarets förmåga att försvara Sverige, svarar Lotta Johnsson Fornarve (V). Läs artikel