Ubåtsjaktövning på Västkusten, forsvarsmakten.se

Mellan 18-25 mars 2020 övar stora delar av marinen ubåtsjakt på västkusten. Från svenska marinen ingår ett 25-tal större och mindre fartyg i övningen. Dessutom deltar utländska gäster från Finland, USA och Frankrike. Totalt deltar cirka 1000 personer i övningen. […]

Finska marinen deltar med ett ytstridsfartyg och den amerikanska flottan med ett ubåtsjaktflygplan. Ett franskt fartyg deltar också delar av tiden. Det totala antalet deltagare är runt 1000 personer. Läs pressmeddelande