Tyskerne var nødt til at besætte Danmark 9. april, Michael Gertsen, styrelseledamot i Konservative, dagbladetringskjern.dk

I dag er det 78 år siden Danmark blev besat af tyske tropper. Set i bagklogskabens lys kan man spørge, om besættelsen kunne være undgået? Den korte version er, at det kunne den ikke. Ja, den var nærmest nødvendig.

Hitler ønskede at sikre forsyningen af stål til den tyske krigsindustri. Derfor var det vitalt, at de tyske søtransporter kunne ske uhindret, fra minerne i Nordsverige og udskibningen fra Narvik, ned langs den norske kyst til Tyskland. […]

Man kan udlede, at massive besparelser på forsvaret i kombination med manglende forsvarsvilje kan tvinge en anden nation til militær indgriben for at opfylde et militært tomrum. Så den politik, der førtes for at holde Danmark uden for krigen, virkede modsat. Med Hitlers dagsorden og den danske regerings førte politik var Tyskland derfor nødt til at besætte Danmark den 9. april 1940. Läs artikel