Två erfarna ambassadörer

Per Blomquist

Ambassadörerna Tomas Bertelman och Sven Hirdman har den 24 juli skrivit en försvars- och säkerhetspolitisk artikel i SvD utifrån de två rapporterna ”Motståndskraft” och ”Värnkraft” från Försvarsberedningen som ska bereda ett nytt långsiktigt totalförsvarsbeslut att gälla från och med 2021.

Artikeln ger ett gott underlag för fortsatt militär planering då författarna föreslår ett ekonomiskt tillskott om minst 1,7 procent av BNP.

En viktig fråga är då hur tillförda resurser kan verka konfliktförebyggande och krigsavhållande. I debatten efter försvarsberedningens överlämnande har framkommit att beredningens majoritet nu kan prioritera ett starkt markförsvar.

Författarna konstaterar; ”Europa har återigen blivit en allvarlig konfliktzon med tre kritiska områden där stormaktskonflikt skulle kunna bryta ut: Nordkalotten med Nordnorge och Kolahalvön; södra Östersjöområdet med Polen, Baltikum och Kaliningrad; södra Ukraina med Svartahavskusten.” I dessa områden finns insatsberedda styrkor som kan få en konflikt att eskalera till en större konfrontation, menar författarna.

Inte ett ord om hat och hot förekommer i artikeln, annars vanligt i försvarsdebatten. Detta är befriande inför en självständig, trovärdig militär planering av försvaret av vårt markterritorium.

Vår planering bör utgå från en äkta militär alliansfrihet. Den utgör en stark krigsavhållande faktor. Vårt militärstrategiska utgångsläge med ett försvarat svenskt markterritorium utgör en stabiliserande faktor som både USA och Ryssland bör kunna godta.

Viktigt att förstå är att ett folk i ett område gynnsamt för försvarsstrid med stark frihetlig inställning, beredda att genomföra uthålligt motstånd, värna viktiga områden utgör en fredsfrämjande faktor för Sverige och alla Sveriges kringliggande parter.

Stormakterna, USA och Ryssland, är i sin planering väl medvetna om; ingen av parterna kan godta att den andra tar del av eller hela vårt territorium. Den andre parten måste då ingripa. Det är inte hjälp. Sett ur stormakternas planering är det ett starkt egenintresse att ingripa. För oss en viktig krigsavhållande faktor.

Ett självständigt, trovärdigt försvarat svenskt markterritorium fyller ett försvarsbehov för Tyskland, en stormakt av betydelse i Europa.

Det finns fler faktorer som ett självständigt, trovärdigt försvar av vårt vidsträckta markterritorium kan bidra till med betydelse för fred och stabilitet i Norden och Europa. Detta får lämnas till ”Försvarsmaktens fackmässiga bedömning” som artikelförfattarna föreslår. De menar; allt kan inte göras omedelbart men ”inriktningen måste vara fullständigt klar.”

Anm. Artikeln har även publicerats på sla.se den 6 augusti