Tusentals ungdomar struntade i mönstring, Expressen

Kommetar: Som nedanstående nyhetsartikel från Expressen visar har den nya pliktuttagningen av soldater inte blivit någon succé. Det var inte heller väntat. Allvaret i beslutet om återinförd ”värnplikt” kan ifrågasättas, och det är väl också vad de unga människor som inte hörsammat kallelsen till mönstring har gjort. Straffet för deras försummelse blir också försumbart.

En ”värnplikt” som inte utgör ett obligatorium för hela befolkningen kastar ett löjets skimmer över systemet och riskerar att kompromettera tanken på en verklig folkarmé, en sådan som man har i Finland. Med litet god vilja skulle man kunna se 4 000 årligen utbildade (av en ålderskohort på ungefär 100 000 män och kvinnor) som ett embryo till en armé på den allmänna värnpliktens grund. Risken för att det börjar och slutar som ett hastverk är emellertid överhängande.

Den signal som behöver ges från statsmakternas sida är att yrkesarmén efterhand kommer att fasas ut. Först då framstår pliktuttagning som ett meningsfullt första steg. Yrkesfolk behövs naturligtvis – för att utbilda och för att leda strid. För att försvara vårt vidsträckta land kommer de aldrig att räcka till.

Artikel i Expressen:

6 000 svenska ungdomar struntade i Försvarsmaktens kallelse till mönstring.  Nu riskerar de tusentals kronor i böter.

– Beloppet ska få en effekt för personen i fråga, så det kan bli olika belopp beroende på personens ekonomi. Men det skulle väl hamna i närheten av 2 500 kronor, säger Jan Nyquist, chefsjurist på Rekryteringsmyndigheten till TT.

1 juli 2010 avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige. Regeringsbeslutet från 2 mars i år innebär att alla delar av lagen om totalförsvarsplikt (mönstring, värnplikttjänstgöring i form av militär grundutbildning och repetitionsutbildning) kan tillämpas igen.

Den militära grundutbildningen återinförs, och den här gången gäller den både män och kvinnor. Under april och maj skickade Rekryteringsmyndigheten, som lyder under försvarsdepartementet, ut kallelser till 90 000 svenska ungdomar födda 1999. Läs artikel