Sverige och Tyskland undertecknar gemensam avsiktförklaring på försvarsområdet, regeringen.se

I samband med Nato-mötet den 29 juni undertecknade Sveriges och Tysklands försvarsministrar Peter Hultqvist och Ursula von der Leyen en gemensam avsiktförklaring (Letter of Intent). Avsiktförklaringen innebär att Sverige och Tyskland fördjupar samarbetet på försvarsområdet. Syftet med avsiktsförklaringen är att fördjupa och öka samarbetet mellan de svenska och tyska försvarsmakterna och andra försvarsmyndigheter, genom att utveckla det nuvarande samarbetet och främja nya initiativ.

– Tyskland är en viktig aktör i Östersjöregionen och en partner som vi delar många värderingar och centrala intressen med. Därför främjar ett svensk-tyskt försvarssamarbete stabiliteten i vårt närområde och i Europa som helhet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Avsiktsförklaringen omfattar bland annat övningsverksamhet, materielfrågor och multilaterala operationer, och berör armén, marinen och flygstridskrafterna. Det kan exempelvis handla om att främja marina övningar och minröjning i Östersjön. Avsiktsförklaringen berör även en fördjupad dialog angående försvarspolitik med fokus på Östersjöregionen. Läs pressmeddelandet