Tusentals soldater saknas, Skaraborgs Läns Tidning

Försvarsmakten saknar över 7 000 soldater. Problemet är att för få frivilliga söker soldatjobb och för många som har anställts slutar.

Annika Nordgren Christensen utsågs förra året av regeringen för att utreda hur rekryteringsfrågan kan lösas. På Försvarskonferensen lämnade hon en rapport om utredningens arbete. Förslag till åtgärder ska lämnas till regeringen i september.

När riksdagsbeslutet togs 2009 om att värnpliktiga skulle ersättas av anställda soldater fanns hos många en förhoppning om att det skulle bli lätt att anställa soldater. De skulle få månadslön och extra ersättningar vid utlandstjänstgöring. Läs artikel