Första flygningen som stöd till Frankrike, forsvarsmakten.se

I början av april avslutades Försvarsmaktens första stödflygning med C-17, från HAW (Heavy Airlift Wing) som en del i det bidrag till Frankrike som Sverige beslutat att lämna efter terroristattacken i Paris i november.

Att Försvarsmakten ska stödja Frankrike med flygtid från det internationella samarbetet HAW, grundar sig på ett regeringsbeslut. Efter terrorhandlingarna i Paris aktiverade Frankrike EU-fördragets artikel 42.7, som stadgar att om en medlemsstat utsätts för väpnat angrepp ska övriga medlemmar ge stöd och bistånd. Sveriges regering beslutade att stödja med strategisk lufttransport. Läs artikel