Store huller i norsk forsvar, altaposten.no

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen sier langtidsplanen for Forsvaret etterlater store huller i områdene det ikke blir satset på.

– Sannheten er nemlig at selv den vedtatte planen, med sterke satsinger på kampfly, ubåter og maritime patruljefly, etterlater store huller i resten av forsvarssystemet vårt, skriver den pensjonerte generalløytnanten i et innlegg i Dagens Næringsliv.

– Mest alvorlig er det at forsvaret av Norges landterritorium har fått forvitre til et uakseptabelt lavt nivå. Med dagens hærvolum er vi ikke engang i stand til et tidsbegrenset forsvar av den mest utsatte delen av landet, skriver Grandhagen, som understreker at ambisjonen ikke skal være å forsvare oss over tid alene.

Han vektlegger også den økende trusselen av kryssermissiler med konvensjonelle stridshoder mot Norge.

– For å forsvare oss mot denne trusselen, må det etableres et omfattende missilforsvar som dekker ulike deler av landet, og kritiske funksjoner må gis robust fysisk og digital beskyttelse. Läs artikel