Trump lovade att USA hjälper Finland, vasabladet.fi

– Vi har alltid haft en nära relation med Finland. Vi är alltid redo att hjälpa Finland, svarade Trump när FNB ställde en fråga om bilateral hjälp vid behov.

Trump betonade också att USA har en väldigt beskyddande inställning i fråga om Östersjöområdet och att landet har goda vänner där. Han talade i beundrande ordalag om relationerna mellan Finland och Ryssland.

– Ryssland respekterar Finland. Det är ett av få länder i regionen (nära Ryssland) som har varit fritt från Ryssland i hela hundra år, sade han.

– Finland kommer bra överens med Ryssland och jag hoppas att även USA en dag kommer att komma bra överens med Ryssland.

Trump berömde också det finska försvaret och försvarsmakten, som han noterade är stor i förhållande till folkmängden.

– Militärt är Finland ett land som väcker respekt. Läs artikel