Niinistö och Trump i glad enighet, svenska.yle.fi

Säkerhet, handel och transatlantiska relationer. Det blev temat på president Sauli Niinistös besök i Vita huset. Specialkunnandet om Ryssland gör Finland intressant i USA…

Som väntat blev Östersjön och Ryssland viktiga frågor. Enligt Niinistö var säkerheten huvudtema på det timmeslånga mötet, och det var den definitivt på presskonferensen efteråt.

– USA:s och Natos närvaro i Europa, och speciellt i Östersjön, är allt viktigare. Och dialogen med Ryssland om förtroendeskapande åtgärder.

Niinistö nämnde förstås också sitt förslag om förbättrad flygsäkerhet över Östersjön…

En amerikansk fråga gällde ryska krigsövningar. Niinistö nämnde sitt möte med president Putin för några veckor sedan. Då var frågan varför kineserna samövar med Ryssland i Östersjön. Putins svar var att det inte är fråga om ett block, riktad mot någon speciellt.

– Då svarade jag att vi övar också i Östersjön, både med svenskar och USA. Inte heller det är ett block eller riktat mot någon speciellt, sade Sauli Niinistö.

– Men man måste vara försiktig i alla stora övningar, så det inte sker några olyckor. Vi vet att från olyckor kan vad som helst växa fram. Samarbetet med Nato och dialogen med Ryssland måste fortsätta, sade Niinistö. Läs artikel

Läs presskommunikén