Trovärdighet

Per Blomquist

Förtroendet för försvaret hos svenska folket har ökat enligt den senaste mätningen gjord av SOM-institutet, meddelar Svenska Dagbladet (2/5). Sannolikt beror det på att en stark majoritet är för militär alliansfrihet och fred. (S)-kongressen våren 2017 var enhälligt för militär alliansfrihet, (V) är för och (SD) har sedan partiet bildades varit för svensk självständighet. Frågetecken för MP. Många väljare som stödde den förra regeringen är säkert förundrade över deras partiledares krigspolitik. Men politik kan förändras!

Det är sorgligt att tidigare försvarsvänliga partiledare för (M), (KD), (L) och (C) har blivit så krigiska. Propagandan att skrämma med Ryssland har inte lyckats vad gäller svenska folket. Svenska folket handlar logiskt i fråga om militära faktorer rum, tid och styrkeförhållanden. Däremot har småpartierna låtit sig skrämmas av Carl Bildts propaganda om krig i Baltikum. Försvarsminister Hultqvist är visserligen populär men tillsammans med ÖB kvar i Östersjöområdet trots att båda stormakterna är positionerade öster om Östersjön. Löjeväckande!

Sverige ligger där det ligger och utgör med ett försvarat markterritorium, ett gigantiskt fredsterritorium, centralt beläget i Norden med den allra största militärstrategiska betydelse för hela Europa. Detta fredsterritorium försvarat ger alla Sveriges kringliggande parter ett väsentligt skydd, inte minst Ryssland. Ryssland som ligger instängt av Nato i Europa och av huvudantagonisten USA/Nato i Nordsjön och på Atlanten.

Före detta ambassadören Carl-Magnus Hyltenius har självklart rätt när han (också i SvD 2/5) hävdar att ”i internationella konflikter ’styr’ de egna säkerhetsintressena” staternas och alliansernas agerande. Hjälp och solidaritet är sköna ord som värmer i fred men avkyler snabbt och avskräcker beslutfattare i krigsliknande situationer och i krig.

Carl Bildt: Du insåg i mitten på 1980-talet att både Öst och Väst hade det allra största militärstrategiska intresse av Sverige och Norden, vilket redan det gav en krigsavhållande effekt. Ett självständigt försvarat markterritorium har nu med utveckling av moderna militära medel ökat denna krigsavhållande effekt både i säkerhetspolitiken och i försvarspolitiken. Varför har Du lämnat denna krigsavhållande effekt för äventyrligheter? Ur Rysslands synvinkel är ett försvarat svenskt markterritorium en styrka. Det finns endast ett skäl för Ryssland att ingripa i Sverige. Och det är om Sverige släpper in USA/Nato på svenskt territorium.

Svensk självständighet med ett över ytan indirekt defensivt försvar är en medverkande fredskraft inte bara i Norden utan för hela Europa. Detta är solidariskt, menar jag. Carl Bildt, förklara!

Ryssland ska inte frustreras med USA/Nato eller med onödiga offensiva medel på svenskt territorium. Försvara er själva, anser både USA och Ryssland. Det gällde i mitten av 1980-talet och ännu mera nu. Javisst, så är det!

Läs hela Hyltenius’ artikel som slutar med att han menar att vår militära alliansfrihet ska hävdas, vårt försvar förstärkas och ”vårt motstånd mot kärnvapen” bekräftas. Han menar att detta på bästa sätt tjänar ”vår egen säkerhet och en fredlig utveckling i världen”.

 

Anmärkning. – Författaren är överste 1 gr., ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, har medverkat tidigare på denna sajt samt i antologin Försvaret främst (Celanders 2015).