Trist nej – aktiva möjligheter, vk.se

Olof Kleberg, tidigare chefredaktör på Västerbottens-Kuriren

[…] Sverige, ett av de länder som engagerat sig mest och kunnigast mot kärnvapenspridningen, har nu beslutat att inte skriva under den FN-konvention som man var med om att rösta fram 2017. Sveriges humanitära röst har tystnat, hörs det uppgivet från civilsamhället.

Regeringen följer därmed utredaren Lars-Erik Lundins förslag att inte ansluta sig: konventionen var för otydlig, bl a i kontrollen av efterlevnaden. Därtill, gissar han, skulle en anslutning minska utrymmet för nedrustning och försämra svensk expertkompetens. Det mest troliga är tvärtom!

En anslutning skulle också uppfattas ”som en grundläggande kritik av den strategiska doktrin som omfattas av nästan alla Sveriges grannar och samarbetspartner i Europa och Nordamerika i Nato”. Det är där skon klämmer: Natos doktrin bygger ju på kärnvapenanvändning.

Till denna kritik anslöt sig Försvarsmakten i sitt mest Natoanpassade yttrande hittills (”Sveriges deltagande i pågående operationer…samt i utveckling av materiel… skulle starkt försämras”) liksom en rad försvarsanknutna organisationer. […]

DN har kallat Lundin ”nedrustningsexpert”. Detta är just vad han inte är – utan en erfaren förhandlingsdiplomat kring europeisk säkerhetspolitik. En viktig skillnad.

FörsvarsministerPeter Hultqvist har inte heller gillat konventionen: ”Att rubba våra internationella samarbeten vore skadligt för Sveriges säkerhet” (DN 28/6) – han avser Nato och USA. Däremot har han skarpt gått emot Försvarsmakten: Sverige har ingen operativ planering med Nato (DN 8/5).

Regeringen har för dagen stängt dörren. Men tar inte stöd av Lundins och ÖB:s kopplingar till Nato. Man hänvisar bara till konventionens oklarheter ”i sin nuvarande form”. En majoritet (de borgerliga och SD) skulle ju också stoppa en anslutning, Nato-anslutningen går före.

Men det är för tidigt att ge upp för de 80 procent svenskar som 2018 ville att Sverige skulle ansluta sig. Man ska minnas att många motsatte sig ickespridningsavtalet 1968 och konventionerna mot landminor 1997 och klustervapen 2008. I samtliga fall anslöt sig Sverige. Läs artikel