Hultqvists och Bildts krigslinje mot Baltikum

Per Blomquist, överste 1 gr och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Det råder ilska inom Socialdemokratin, enligt en artikel i Svenska Dagbladet (13/7), och anledningen är att regeringen inte har skrivit under FN:s konvention om kärnvapenförbud.

S-kongress en2017 var enhälligt för militär alliansfrihet. Javisst, och medborgarna är säkert för nedrustning, fred och mot krig.

Vad har hänt med regeringens politiskt-militära ledning? Solidaritet och samarbete för krig med en av kärnvapenmakterna? Sverige kan och ska försvara freden!

Två supermakter, USA och Ryssland, rustar och hotar varandra med terrorkrig. USA/Nato har flyttat sig fram gränsnära till Ryssland. Spänningen har ökat mellan antagonisterna. Vårt försvar behövs för att minska spänningen och stödja en fredlig neutral hållning. USA och Ryssland fyller luftrummet med missilrobotar för försvar och anfallsstrid. De kan nå djupt in på motpartens områden. Båda parter kan godta ett trovärdigt defensivt svenskt försvar av hela vårt markterritorium.

En märklig krigslinje startades av Carl Bildt med hjälp av ett antal krigsvilliga militärer för krig utanför Sveriges territorium – solidaritet kallas det. (Den svenska regeringen samlades i maj 1993 i ett bergrum och höll en topphemlig krigsövning under täcknamnet Carina. Se Svenska Dagbladet, under strecket 27/4 2006.) Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB kallar det samarbete. Bildts/Hultqvists krigslinje (B/H-linje) tillsammans med en kärnvapenmakt präglar debatten med vilseledande känslor, ofta rädsla.

Ryssland har ett geografiskt defensivt behov av svenskt markterritorium mot USA:s styrka på Atlanten. USA kan ha ett offensivt behov främst av vårt luftrum för att nå djupt in i Ryssland. Båda stormakterna har rustat och rustar för försvar och anfall med missilrobotar. Ett defensivt indirekt trovärdigt försvar av hela vårt markterritorium kan båda stormakterna godta. Det gynnar i hög grad Rysslands defensiva intressen mot USA:s styrka på Atlanten.

Ett folkförsvar med allmän värnplikt ska utgöra grunden i en verklig svensk krigsplanläggning.

S-ilskan och regeringens oenighet bör sökas i försvarsministerns B/H-linje. Ja, Hultqvist har enligt SvD sagt ”att Sverige inte kan skriva på något som skadar svenskt militärt samarbete med andra länder”. Helt i samklang med B/H-linjens känsloflöde.  Ordföranden i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Philip Botström, är med all rätt ”besviken”. Ja, och många fler ur S, heter det i SvD (13/7). Låt besvikelsen arbeta för ett Folkförsvar till stöd för 2017 års enhälliga kongressbeslut – för militär alliansfrihet.

 

Anmärkning. – Författaren är överste 1 gr och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien