Tränar mot kvalificerade motståndare, forvarsmakten.se

Under försvarsmaktsövningen Aurora 17 har Sverige bjudit in ett antal länder för att genomföra moment som är viktiga att kunna hantera i händelse av kris och krig. Bland annat att ta emot stöd från andra länder och att öva tillsammans. Allt i syfte att stärka den svenska militära försvarsförmågan.

– Det är en stor fördel att vi har fått hit kvalificerat motstånd utifrån. Det gör att vi exempelvis kan låta våra egna förband öva på rätt saker. Hade vi inte fått den hjälpen så hade vi själva varit tvungna använda våra egna soldater och sjömän att agera motståndare. Det gör vi i viss mån ändå men nu kan vi låta så många fler öva i sina ordinarie roller, säger Sveriges marinchef, Jens Nykvist.

USA är ett av de länder som deltar med bland annat jagaren USS Oscar Austin. Tillsammans med några ytterligare fartyg, både svenska och utländska, ska hon agera motståndare i ett antal övningsmoment. Läs pressmeddelande