Tobias Wikström: Lex Karlshamn ett hot mot rättssäkerheten, di.se

Regeringen och oppositionen tycks överens om att statsmakterna ska kunna köra över lokala intressen i fall som liknar det med Karlshamns hamn och Nord Stream. I Försvarsutskottet förbereder allianspartierna ett tillkännagivande och försvarsminister Peter Hultqvist ska ”titta på lagstiftningen” som han anser är alltför svag i dag.

Idén om en lag som ska kunna användas i säkerhetspolitiskt känsliga lägen är illa genomtänkt. Det har talats om att det är det kommunala självstyret som har hindrat regeringen från att stoppa användandet av Slite och Karlshamns hamnar för gasledningsrören. Det är inte sant, eller i varje fall inte hela sanningen.

Det som rikspolitiker på bägge sidor blockgränsen bortser från är att hamnar är kommersiella trafikplatser som i åtskilliga fall är privatägda eller privatdrivna. Även ett kommunalt hamnbolag drivs på kommersiella villkor. Läs artikel