Flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017 genomförs i maj och juni i Finland, Sverige och Norge, ilmavoimat.fi

Flygvapnen i Finland, Sverige och Norge arrangerar under perioden 22.5 – 2.6 den multinationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017. Över 100 flygfarkoster från flygvapnen i 12 olika länder kommer att delta i övningen som genomförs i de norra delarna av arrangörsländernas luftrum…

Övningen Arctic Challenge Exercise 2017 är med sina fler än hundra flygplan en av årets största flygövningar i Europa. Förutom multifunktionella jaktplan deltar även transport- och sambandsflygplan, lufttankningsplan, spanings- och stridsledningsplan samt transport- och räddningshelikoptrar. De deltagande trupperna kommer från Finland, Norge, Sverige, Belgien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. I övningen deltar också Natoplan med stridslednings- och luftbevakningssystem (AWACS) samt marktrupper och luftvärnsenheter. Läs artikel