Tio års lokal S-tystnad om Göteborgs försvar, Gustaf Göthberg (M), Expressen

För tio år sedan slogs Socialdemokraterna för Amf 4. Sedan dess har försvarsintresset inom S i Göteborg varit som bortblåst. Varför är Socialdemokraterna ointresserade av försvaret av staden, undrar riksdags- och fullmäktigekandidaten Gustaf Göthberg (M).[…]

Göteborg är värt att försvara och Moderaterna går till val i höst på ett flertal reformer för att öka försvaret av staden:

• Uppgradera Göteborgs garnison till eget regemente. Detta för att både sända en signal om att försvaret av Göteborg är prioriterat, men också för att på så sätt kunna lyfta fram mer kompetens och förmåga till försvaret i Göteborg. Utöver detta kommer Moderaterna verka för fler övningar i Göteborg och i närområdet.

• Stärk försvaret av hamnen. Utifrån folkförsörjningsperspektiv bör hamnen muddras och en förmågeförstärkning av försvaret ske. Detta i form av marin minröjningskapacitet, luftvärnssystem till befintliga förband och uppgradering av befintligt materiel. En högre försvarsförmåga i form av stående förband i Göteborg kommer spela stor roll för att säkra Sveriges och Skandinaviens viktigaste logistikinfrastruktur. Läs artikel