Tillväxt under minst tio år, forsvarsmakten.se

Budgetunderlaget som Försvarsmakten nu lämnar in omfattar åren 2020 till 2022. Försvarsmakten kommer att leverera enligt de politiska inriktningar som gavs för den här försvarsbeslutsperioden. Det tillskott på 18 miljarder som riksdagen fattade beslut om i slutet av förra året om är viktiga och ger avsedd effekt.

– Vi är på rätt väg, men att bygga militär förmåga tar tid. Vi har stärkt förmågan att försvara Sverige och behöver på grund av omvärldsläget fortsätta växa under minst tio år framåt, säger överbefälhavaren Micael Bydén.

Redan 2020 ökar Försvarsmakten antalet värnpliktiga som genomför grundutbildning med upp till 5 000 personer. Året innehåller samtidigt en ambitiös övningsplan. Två övningar som Försvarsmakten satsar särskilt på är försvarsmaktsövning Aurora 20 med 20 000 deltagare från en mängd olika länder och Totalförsvarsövning 2020 med ett stort antal samhällsaktörer.[…]

Som exempel på en tidig inriktning hemställer Försvarsmakten om ekonomi för att 2021 ytterligare öka antalet värnpliktiga till totalt 6 000 personer. Läs pressmeddelande