Tillsammans med Finland skapar vi stabilitet i närområdet, forsvarsmakten.se

Det svensk-finska samarbetet mellan Nylands brigad och Amfibieregementet är sedan länge etablerat. De första övningarna länderna emellan genomfördes i slutet av 90-talet och sedan dess har förmågan utvecklats allt eftersom. […]

Under 2019 planeras flera gemensamma övningar länderna emellan och i veckan genomförs den första. Övning Kesi pågår just nu i Finland och är en ledningsträningsövning där ledningen av den gemensamma styrkan övas. Övningen genomförs i en träningsanläggning som är framtagen för att öva ledning av förband. Svenska och finska officerare planerar, sida vid sida, för hur styrkan ska lösa de uppgifter den ställs inför. Läs pressmeddelande