Ryssland varnar Norge för uppbyggnad, gp.se

Ryssland varnar Norge för att gå vidare med vad Moskva kallar en militär uppbyggnad i den arktiska regionen.

Enligt Maria Zakharova, talesperson för det ryska utrikesdepartementet, har Moskva sett på medan Natolandet Norge blivit mer och mer aktivt i att hjälpa försvarsalliansen bygga upp sin närvaro i regionen – vilket kan få obehagliga följder.

 I strid med historiska traditioner om grannrelationer och samarbete i Arktis fortsätter Oslo att trappa upp spänningen och öka risken för militära handlingar. Detta kommer inte att lämnas obesvarat, säger Zakharova.

 Ryssland kommer att vidta alla möjliga åtgärder för att bevara sin säkerhet, fortsätter hon.

Norge, med nästan 20 mil landgräns till Ryssland, har i sin tur uttryckt oro för rysk militär uppbyggnad på Kolahalvön. Läs artikel