Tillitskrise, Jacob Børresen​, Forsvarets Forum

Det har over lang tid vært en økende forekomst av lekkasjer av sikkerhetsbelagt informasjon til pressen fra ansatte i Forsvaret. Våren 2015 ble det så ille at Forsvarsdepartementet fant det nødvendig å gå ut med et brev hvor de ansatte i Forsvaret ble pålagt å følge offentlighetsloven, samtidig som det ble iverksatt etterforskning for å identifisere den eller de skyldige. Brevet brakte ikke lekkasjene til opphør…

Tillitskrisen har sammenheng med det langvarige og økende gapet mellom retorikk og realiteter, mellom den sivile og militære forsvarsledelsens beskrivelse av tilstanden i Forsvaret, og virkeligheten slik den oppleves av folk i Forsvaret. Tilliten steg i de første par årene etter at Ine Eriksen Søreide overtok som forsvarsminister. Sammen med forsvarssjefen gikk hun ut og satte ord på den reelle tilstanden i Forsvaret og oppfordret til åpenhet og debatt. Samtidig bidro forsvarsministerens oppfordring antakelig til å senke terskelen blant de ansatte for å lekke informasjon som kunne bidra til å dokumentere situasjonen. Da forsvarsledelsen reagerte med å gå etter lekkasjene i stedet for å adressere situasjonen var tilliten igjen på et lavmål.

En viktig årsak til tillitskrisen i Forsvaret er omfanget av den systematiske nedskjæringen og nedbemanningen av Forsvaret, som har nådd et nivå hvor mange offiserer føler at de ikke lenger kan stå faglig inne for det de driver med. Nedskjæringene, mangelen på reservedeler, reduksjonen av vedlikehold, kuttene i antall øvingsdøgn, seilings- og flytimer har nådd et nivå som utfordrer offiserenes yrkesfaglige integritet. Läs artikel