Tillgång till 18 miljoner förnödenheter, fmv.se

Sverige blir nu fullvärdig medlem av Natos kodifieringssystem för försvarsmateriel och får tillgång till information om mer än tio gånger fler förnödenheter än de som finns i vårt eget nationella kodifieringssystem…

I Sverige har vi ett egenutvecklat system för identifiering av försvarsmaterielkomponenter, men det finns bara ett användarland, det vill säga Sverige.

– Vårt system är minst lika bra som Natos men vi behöver komma in i ett sammanhang där vi på ett utökat sätt kan byta, låna, köpa och sälja produkter det vill säga skapa en informationsmässig materiell interoperabilitet, säger Göran Bostedt på FMV, och ansvarig för NCB i Sverige. Läs pressmeddelande