Till Sveriges statsminister, uttalande från årsmötet i Svenska FN-förbundets Daladistrikt den 20 mars 2016

Vi är oroliga att det Värdlandsavtal med Nato som riksdagen ska rösta om i maj försämrar säkerhetsläget i Östersjöområdet, skärper konflikten mellan Nato och Ryssland och ökar risken för ett förödande storkrig.

Vi begär därför svar från statsministern på följande fråga:Kommer du att föreslå ett beslut som:

1. Förbjuder att kärnvapen under några omständigheter placeras på svenskt territorium.

2. Klargör att avtalets skrivningar inte kan tolkas som Nato-baser på svensk mark.

3. Utesluter att befälsrätten över svensk trupp kan överföras till Nato. Läs uttalandet i Dala-Demokraten