Återremiss är det enda raka! Jan Karlsson , Britta Lindholm i Dalarnas Tidning

Regeringen har nu lagt propositionen för godkännande av värdlandsstödsavtal med Nato. Ingen säkerhetspolitisk konsekvensanalys är gjord. Kritikerna hävdar att avtalet öppnar för kärnvapen på svensk mark och att Nato kan anlägga baser för anfall mot exempelvis Baltikum utgående från svenskt territorium.

I avtalet står: ”Detta samförståndsavtal är avsett att överensstämma med Natos doktrin och principer”. Men, i Natos doktrin och strategi ingår kärnvapen som integrerad del. I ingressen i propositionen sägs i och för sig: ”Kärnvapen får inte placeras på svenskt territorium”. Detta har Sverige i decennier tydligt markerat till omvärlden Det är oklart om denna text är avsedd att tysta de svenska kritikerna eller om den har någon juridisk bärighet. Läs artikel