Till Sveriges representation i FN:s säkerhetsråd

ICAN har just fått Nobels fredspris för sitt arbete mot kärnvapen. Nu finns FN-konventionen om kärnvapenförbud. 122 av FN:s medlemmar har arbetat fram den och den har redan signerats av över 50 medlemmar. Sverige har i alla år varit ledande i kampen mot kärnvapnen. Men alla Säkerhetsrådets permanenta medlemmar är kärnvapennationer.

Vi vill att Sverige tar vara på tillfället som medlem i Säkerhetsrådet och lyfter frågan om Säkerhetsrådets ansvar för kärnvapnens avskaffande.

Vi vill också att ni ber svenska regeringen att snarast föreslå riksdagen att ratificera FN-konventionen!

Uttalande enhälligt antaget av deltagarna vid offentligt möte i Falun 20171023

Helge Sonntag, ordförande, Falu FN-förening