Beväringar har stark försvarsvilja och gillar sina överordnade, svenska.yle.fi

Beväringarnas försvarsvilja är stark och numera är beväringarna också nöjda med sina överordnade.

Det här syns i en förfrågan som Försvarsmakten gjort bland beväringar som hemförlovats i mars och juni. Försvarsviljan har hållit sig på samma höga nivå sedan 2015. På skalan 1 till 5 blev resultatet 4,2. Förmännen – det vill säga stamanställda, aspiranter och gruppchefer – fick ungefär samma vitsord av beväringarna: Personalen fick vitsordet 4,3, aspiranterna 4,1 och gruppcheferna 3,9.

Under årens lopp har beväringarnas respons på Försvarsmaktens utbildningskultur och kvaliteten på utbildningen samt på personalens och beväringschefernas verksamhet stadigt förbättrats. En annan undersökning visar att cirka 70 procent av beväringarna anmäler sig till militärtjänst med positiva förväntningar. Läs artikel