”Till sjöss under stirlingdrift”, fmv.se

För 30 år sedan blev HMS Näcken den första militära ubåten med ett luftoberoende maskineri, som baseras på Stirlingmotorn. Maskineriet ökar uthålligheten i undervattensläge från ett par dygn till flera veckor.
– Det har inneburit en enorm förändring av hur man använder ubåtarna, säger Anders Hägerstedt, projektledare vid dåvarande ubåtsbyrån på FMV. […]

Kravet för att maskineriet skulle installeras på Gotlandsubåtarna var att HMS Näcken skulle ha en drifttid på stirlingmaskineriet i minst 1 000 timmar.

– En ubåt går ju inte normalt så mycket under ett år. Men vi fick ihop timmarna som behövdes och testerna gick bra. Allt skedde under väldigt stor sekretess, för det fanns ju ett enormt intresse för det här.

Och så fattades beslutet att stirlingmaskineriet skulle installeras på Gotlandsubåtarna redan i samband med byggnationen.

– Sammanfattningsvis kan man säga att detta är bland det största som hänt i den skeppstekniska ubåtsutvecklingen i Sverige. Jag är väldigt glad att ha fått förmånen att vara med. De här åren och det vi åstadkom då har varit det roligaste i mitt arbetsliv, säger Anders Hägerstedt. Läs artikel