Till Försvarsberedningen, sla.se

Per Blomquist

Sveriges problem är inte längre Ryssland utan USA. Sverige har ett trovärdighetsproblem som försvarsledningen och Krigsvetenskapsakademien inte har insikt i. USA:s ledning kan genom försvarsministerns och ÖB:s handlande ha gett Ryssland intryck av att svenskt markterritorium står till USA:s förfogande i händelse av konflikt eller inför en sådan.

Försvarsberedningens ordförande, Björn von Sydow, fick tidigt år 2008 en orientering av mig personligen i departementet om att både USA och Ryssland vid sina planeringsbord noga beaktade att ingen av parterna fick bli först med att behärska vårt markterritorium.

Detta faktiska förhållande framförde Björn von Sydow vid rikskonferensen i Sälen år 2009. Inför konflikt mellan stormakterna har vårt markterritorium trovärdigt försvarat den allra största betydelse. Läs artikel