”Terrorismen större hot mot Sverige än Ryssland”, Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Ulf Hjertonsson och Krister Kumlin, DN Debatt

Det säkerhetspolitiska läget i världen har försämrats de senaste åren. Det räcker att nämna Irak, Afghanistan, Syrien, IS, Ukraina och den bestående spänningen mellan Ryssland och USA men även konflikterna i Sydkinesiska sjön med risk för upptrappning mellan Kina och USA. Flertalet av dessa konflikter är svårlösta, några med betydande spridningsrisker. Samtidigt framstår den internationella terrorismen som ett allt större hot mot våra samhällen.

I Nordeuropa har militära tillbud ägt rum mellan Ryssland och Nato. Orsakerna är flera. Den ryska aggressionen i Ukraina i förening med en auktoritär och repressiv rysk inrikespolitik har fått politiska återverkningar i Polen och skapat oro i de baltiska staterna med krav på ökat skydd från USA och Nato. Konkreta åtgärder i  detta syfte har vidtagits av Nato och USA. EU har infört ekonomiska sanktioner. Ryssland och Nato betecknar åter varandra som potentiella fiender, vilket visar sig i upprustningsåtgärder, truppförflyttningar och övningsmönster. Den ökade spänningen i vårt närområde medför risk att Sverige kan bli indraget i konfrontationer. Detsamma gäller för Finland.Läs artikel