Minns Fälldins insats för försvaret, Erik Hafström , Norrtelje Tidning

Sveriges nuvarande allvarliga säkerhetspolitiska läge med upprustad och aggressiv rysk försvarsmakt, flertal ryska incidenter som gör Östersjöområdet osäkrare och stark oro i de baltiska staterna för den säkerhetspolitiska utvecklingen och en otillräcklig svensk försvarsmakt finns det anledning att uppmärksamma denna viktig opinionsbildande insats från Thorbjörn Fälldin.

Under hela åttiotalet genomförde de socialdemokratiska regeringarna en kraftig avrustning av Sverige. Thorbjörn Fälldin var stark kritisk till detta, beslöt att söka stoppa den pågående nedrustningen och väcka försvarsopinionen i Sverige. Tillsammans med Gösta Bohman tog han hösten 1989 initiativ till Försvarsuppropet – en namninsamling för Sveriges försvar. Här underströks att totalförsvaret var hela folkets angelägenhet. I Försvarsuppropet ställdes fem krav: Läs artikel