Taushet om amerikansk MPA-nærvær i nord, aldrimer.no

Hverken Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) eller Forsvarsdepartementet (FD) ønsker å gi detaljer om den økte amerikanske maritime overvåkingsaktiviteten i nordområdene den siste uken. 

Siden midten av forrige uke har amerikanske P-8A Poseidon maritime overvåkingsfly med økende hyppighet mellomlandet på Andøya flystasjon for å fylle drivstoff…

Lokale kilder på Andenes forteller i tillegg at amerikansk personell tirsdag ble observert utenfor flystasjonen, noe som tyder på at personell fra P-8A Poseidon-flyene også har hviletid på norsk jord. En lokal kilde hevder at det gjennom gårsdagen var flere amerikanske P-8A innom Andøya, kanskje så mange som fire maskiner. I lokalmiljøet er det betydelig bekymring for om USA er i ferd med å ta helt eller delvis over det norske MPA-oppdraget i nordområdene, etter at 133 Luftving på grunn av personellflukt har slitt med å produsere nok tokt med de norske P-3C Orion-flyene på Andøya…

Heller ikke Forsvarsdepartementet (FD) ønsker å gi detaljer om den økede amerikanske tilstedeværelsen på Andøya.

«Flyene har fått klarering. Vi går ikke inn i operative detaljer. Vi arbeider på vanlig måte sammen med allierte for å ivareta en god situasjonsforståelse i nord», skriver pressevakt i FD, underdirektør Ann Kristin Salbuvik…

Fra andre kilder er Aldrimer.no kjent med at USA skal ønske en forenkling av den diplomatiske klareringsprosessen for enkeltflyvninger til Norge, aller helst ved at det gis forhåndsklarering for en viss periode eller at hele prosedyren fravikes. Läs artikel