”Pacifistiskt nonsens att vi inte har råd att rusta”, svd.se

Behovet av att finansiera vårt försvar kvarstår, vad man än tycker om Natomedlemskap. Talet om att Sverige inte kan bygga upp ett starkt försvar är pacifistiskt nonsens, skriver sex sverigedemokrater i en slutreplik…

Oavsett åsikt om Natomedlemskap förändras inte behovet av att finansiera vårt försvar. Ekonomin bör planeras för minst 25 år framåt; detta för att finna långsiktig balans mellan investeringar och drift. Regeringens ökning om en miljard per år i försvarsanslag räcker inte – det ger oss ett invasionsförsvar först om 60–70 år.

 Talet om att Sverige inte kan bygga upp ett starkt försvar är pacifistiskt nonsens. Sveriges och Finlands gemensamma BNP är ungefär hälften av Rysslands och det finns inget skäl i sak till att våra länder tillsammans inte skulle kunna bygga upp vårt försvar till en nivå, där det kostar mer än det smakar att angripa. Det enda som hindrar är snålhet. Läs artikel