Tankevekkende om Norges sikkerhet, nye-troms.no

vår sikkerhet har vært og er gjensidig avhengig av Russlands sikkerhet.

Tirsdag for to uker siden var vi et 50-tall frammøtte som fikk (den tvilsomme) fornøyelsen av å få overvære oberstløytnant Tormod Heiers foredrag i Istindportalen. Dette var en fornøyelse fordi den Ozietzkypris-belønnede og frittalende forskeren ved Forsvarets høgskole uttrykker ei geopolitisk tilnærming til norsk forsvarspolitikk som ikke akkurat er vanlig for den norske offisersstanden. Men fornøyelsen var også tvilsom, all den tid Heier problematiserer og kaster skygger over det mange kan være fristet til å ta som gitte, myndighetsuttalte sannheter om vårt sikkerhetspolitiske ankerfeste og vår forsvarspolitikk. «Et farligere Norge?» var tittelen på foredraget, og denne tittelen er da også sammenfallende med tittelen på boka Heier ga ut i fjor. Denne boka er i korte trekk ei oppsummering av ti års forskning på norsk og alliert maktbruk hjemme og ute, og Heiers utgangspunkt er at det er flere aspekter ved vår sikkerhetspolitikk enn de som kommuniseres fra norske myndigheter. […]

Men i de senere år har det skjedd ei utvikling, og det er denne utviklinga som i sum leder til Tormod Heiers retoriske spørsmål om hvorvidt vi har fått et farligere Norge. De ytre rammene sett fra Norges og Vestens tradisjonelle ståsted kjenner vi, for disse handler om Russlands militære oppbygning og trangen til mer offensiv selvhevdelse i kjølvannet av Vladimir Putins oppgjør med Vestens rolle som selvutnevnt verdenspoliti i den famøse München-talen i 2007. Og de handler også om den røde linja som Russland krysset med annekteringa av Krim og innblandinga i Øst-Ukraina i 2014. Norges svar på dette har blant annet vært sanksjoner og innsnevring av både offisielle relasjoner og folkelig samkvem med Russland, og samtidig har vi også understreket vår tilknytning til NATO og USA ved å tillate utenlandske styrker på «permanent rotasjonsbasis» i landet vårt, latt amerikanerne få fornye den Globus-radaren i Vardø som russerne høylytt betrakter som en trussel mot Russland og generelt bidratt til å flekse mer NATO-muskler i nord. Läs artikel

Läs också presentation av Heiers bok tidigare här på sajten.