Tankar om Finland och fred, president Sauli Niinistö, niinisto.fi

Vad är det bästa som framtiden kan ge oss? Krigsfred, samhällsfred, naturfred – med andra ord en bas till ett lyckligt liv.

Vi har behov av fredsarbete. Inom utrikespolitiken är Finland större än sin yta. Vi har öppna kontakter till alla maktpolitikens center från Peking till Moskva och Washington. Vi har ett tydligt mål: att bygga en bro mellan öst och väst, presentera lösningar eller erbjuda diplomatiskt ”god tjänster”, för att mildra spänningen. Goda tjänster har behövts och kommer behövas. Spänningen vid Östersjön har ökats och vartenda minsta steg är betydelsefullt för att mildra spänningen. Finlands motion om att öka flygsäkerheten har skapat något nytt: Nato och Ryssland är för en gångs skull av samma åsikt om något. När kontakterna är öppna, bör man reagera fort på omväxlande omständigheter och erbjuda nya öppningar. Läs  artikel