President Sauli Niinistös karriär, niinisto.fi

Niinistös karriär är av två slag. Efter att ha utexaminerats som jurist arbetade han i olika juristuppgifter och tolv år som hovrättsfiskal vid Åbo hovrätt. Dagarna fylldes ytterligare av att driva en egen juridisk byrå vid sidan av den ordinarie tjänsten.

Sin politiska verksamhet inledde han i sin hemstad Salo efter att år 1976 ha invalts i fullmäktige och samtidigt i stadsstyrelsen. I riksdagen invaldes han 1987 och han fungerade där bl.a. som grundlagsutskottets ordförande. Valet till ordförande för Samlingspartiet 1994 lyfte fram Niinistö i första ledet, och följande vår ledde han partiets regeringsförhandlingar och blev själv justitieminister. År 1996 övertog han posten som finansminister och verkade i den längre än någon annan, dvs. i drygt sju års tid.   Läs artikel