Tal av Ulf Kristersson vid Folk och Försvars rikskonferens den 14 januari 2018, moderaterna.se

Ett nationellt säkerhetsråd, ett starkare svenskt försvar och en tydlig väg till Nato

…En alliansregering under min ledning kommer metodiskt fortsätta Sveriges närmande till Nato, med fullt medlemskap som ett uttalat mål. Jag är övertygad om att detta bara är en tidsfråga. Bredden av röster för ett Nato-medlemskap ökar, liksom insikten om Natos betydelse för Sverige. Här är parallellen med EU-frågan tydlig. De goda erfarenheterna och de sakliga argumenten urholkar även Socialdemokraternas motstånd. Ett beslut om medlemskap i Nato varken kan eller bör tas med en svag majoritet. Men lika lite som en liten majoritet kan ta Sverige in i Nato, lika lite kan en stor minoritet ges permanent rätt att hålla Sverige utanför. Sveriges regering bör därför redan nu uttalat beskriva Nato-medlemskapet som en realistisk möjlighet – inte som något uteslutet. En sådan linje vore säkerhetspolitiskt vettig och begriplig. Dessutom vore den ärlig. Det handlar om demokratisk transparens mot svenska folket – att främja seriös debatt och saklig folkupplysning. Och det handlar om respekt för våra vänner, inte minst Finland. Läs talet