SWEFINEX 2018, Försvarsmakten

SWEFINEX är en årligen återkommande marin samövning med den finländska Försvarsmakten. Huvudsyftet med övningen är att samträna Swedish Finish Naval Task Group, SFNTG, för att kunna står redo nästa år med en gemensam marin stridsgrupp i händelse av kris eller krig. Övningen fokuserar bland annat på att genomföra sjöfartsskydd samtidigt som man utövar försvar mot hot från luften, ytan och under ytan.
Den marina övningen leds vartannat år av Sverige och vartannat år av Finland. 2016 har Sverige ansvaret för övningen som kommer genomföras under perioden 16-26 maj i Östersjön och framför allt i vattnet kring Gotland.

Totalt deltar Sverige med ca 600 och Finland med ca 250 personer. Ubåtar, ytstrids-, minröj- och stödfartyg samt helikoptrar, spanings- och jaktflyg från flertalet av marinens och flygvapnets förband deltar i övningen. Läs artikel