Landshövdingen sköt, sjöng och mönstrade, Norra Skånes Tidningar

Landshövdingen sköt och sjöng, klippte band och mönstrade – och så var årets specialutställning ”Värnpliktens historia – Folkets Försvar” invigd.

…I sitt tal pratade Margareta Pålsson om fördelarna med värnplikten – fostran, gemenskap, ansvarstagande – och påpekade att världsläget har förändrats radikalt sedan 2010, då allmän värnplikt i Sverige gick i graven…
Museichefen Leif Mårtensson konstaterade att det vackra vårvädret nästan var för bra. Läget i världen är helt annat i dag, det svenska närområdet är inte lika säkert. Det finns flera hot och vi bör ta hoten på allvar…– Vi försöker ha aktuella ämnen. Vi bjuder på historiken, men vi har också med tankegångarna som nu finns. Var det så klokt att lägga ner värnplikten?
I sitt tal i samband med bandklippningen sa Mårtensson:
– Värnplikten, detta fantastiska, dog 2010. Eller nåja, det är bara uppskjutet sägs det. Läs artikel