Sveriges USA-avtal väcker frågor i Finland, svenska.yle.fi

Sveriges nyligen undertecknade samarbetsavtal med USA väcker debatt mellan svenska och finländska politiker. Varför ska Sverige ligga med USA? frågar Carl Haglund i Visby.

För en månad sedan undertecknade Sverige ett avtal om utökat militärt samarbete med USA. Man ska stärka sitt samarbete genom gemensamma övningar och informationsutbyte och avtalet ska sända en säkerhetspolitisk signal, säger den svenska regeringen.

Det här samarbetsavtalet har fått finländska politiker att flera gånger ställa frågor till sina svenska kollegor om vad avtalet egentligen innebär. Läs artikel