Statsministern i Eko-intervju om alliansfriheten

Stefan Löfven frågas ut av Ekots Magnus Thorén, bland annat om alliansfriheten.

Ekot: Varför säger regeringen så hårt nej till Nato-medlemskap? Varför är det så viktigt för dig?

Stefan Löfven: Det är inte aktuellt. Den här typen av frågor är för viktig för att kunna slarva med, och det bekymrar mig att en del av oppositionen driver en fråga så hårt att det skapas spänningar i en säkerhetspolitisk fråga där det handlar om Sveriges säkerhet ytterst. Jag anser att det är de som driver förändringen som har att komma med bevisen.
Vi har haft fred i 200 år i Sverige, och det skall vi vara oerhört glada för.
Ekot: Men Finland står ju också utanför, och där har regeringen en mer öppen attityd. Man säger nej för tillfället, men om säkerhetsläget försämras så kan det omprövas. Varför är det fel att hålla en sådan där dörr öppen?
Stefan Löfven: Det finns inget politiskt tryck för det, men det är precis så man uttrycker. Jag säger att vi skall se till när vi bygger säkerhetspolitiken, så är det förstås en fråga om medlemskap eller inte i alliansen, men det är också en fråga om vad vi gör nu för att det inte blir ett ytterligare spänt läge.


Ekot: Men vad gör vi om det blir ett sådant läge?
Stefan Löfven: Det är hypoteser. Vi menar att det bästa för vår säkerhet är att vi inte går med i Nato. Det skapar minst spänningar i vårt närområde, och det är därför jag står upp för det.
Ekot: Ett tungt argument som dras fram är att vi står ganska nära Nato så att ingen, främst Ryssland då, kan uppfatta Sverige som alliansfritt. Ligger det något i det där?
Stefan Löfven: Nej, det går en gräns vid medlemskapet, och det är artikel 5, det vill säga om man har ett gemensamt försvarsåtagande. Det har inte Sverige. Vi har en frihet där att välja hur vi skall agera. Vi har gett en tydlig solidaritetsförklaring inom EU. Vi kommer att hjälpa länder som blir attackerade eller råkar ut för en naturkatastrof. Då väljer vi själva hur vi vill gå in och hjälpa men inget gemensamt försvarsåtagande.
Ekot: Men värdlandsavtalet och alla stora Nato-övningar vi deltar i, och du själv skall delta på Natotoppmötet i Warszawa. Hur självständigt är det där?
Stefan Löfven: Jo, det är väldigt självständigt. Jag åker dit med stort självförtroende. Vi vet vad vi står för. Det vet Nato. Det vet USA. Jag har pratat både med USA:s president Barack Obama och vicepresident Joe Biden om precis denna fråga. Vi står för detta. Dom tycker vi gör rätt som höjer vår militära förmåga och som bygger ut olika samarbeten för det ger oss en flexibilitet och en styrka, och dom förstår det.
Ekot: Finns det något läge då ni socialdemokrater skulle kunna ompröva det här med ett svenskt Natomedlemskap?
Stefan Löfven: I den situation vi har ser vi inte att ett Nato-medlemskap är till fördel för oss och skapar mer avspänning och mer säkerhet i vår omvärld, utan det är alliansfriheten som bidrar till vår säkerhet.

Utskrift från Ekot 5 juli