Sveriges självständighet! sla.se

Per Blomquist, ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademien
Det är givande att följa riksdagsdebatten om EU men inte helt lätt. Som hjälp finns sajten alliansfriheten.se. Den har politisk, diplomatisk, juridisk expertis. Jag får fördjupad, begriplig information i mitt specialområde försvars- och säkerhetspolitik.

Sajten står för självständighet och uppmanar till saklig debatt även från dem som önskar anslutning till USA/Nato.

Två rubriker jag fäst mig vid under senare tid: ”Löfven beredd tumma på självbestämmanderätten inom utrikespolitiken”. Och därefter: ”Småstater har att utgå från att det är realpolitik som gäller!” Artiklarna ligger nära min och medborgarnas uppfattning som bekräftas av SOM:s undersökningar: ”Militär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig!”

Sajten alliansfriheten.se ger rättvisa åt militär självständighet, defensivt försvar, allmän värnplikt med god utbildning och utrustning som ger väsentlig militär styrka för fred mot krig. […]

Lösningen för Sverige är försvar med verklig allmän värnplikt.

Självklart kan Ryssland ingripa först. Men sannolikt då för att säkra Sverige som skydd/försvar mot USA/Nato. Det gäller då att välja svenskt försvar med minsta förluster både personellt och för samhällelig infrastruktur. Läs artikel