Sveriges krigsmakt spanade på Åland, alandsradio.ax

Att Åland är och har varit demilitariserat har inte hindrat både finska och svenska officerare från att rekognoscera i detalj på Åland. Det visar en ny bok.

Sten Ekman och Tommy Jeppsson har släppt boken ”Ockupera Åland”, som radar upp flera exempel på svensk krigsplanläggning på plats på Åland. I en intervju med Ålands radio beskriver Sten Ekman hur upp till 10 000 svenska soldater skulle landstiga på Åland i händelse av krig med dåvarande Sovjetunionen, hur Ålandsägda passagerarfartyg skulle användas för svenska trupptransporter och hur svenska officerare varit på Åland för att i detalj planera insatserna. Ett exempel som nämns är hur svenska officerare på 1980-talet promenerade upp på Orrdalsklint för att se var man kan montera upp luftvärnsbatterier.

Fotnot: Boken ”Ockupera Åland” ges ut av Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag AB, och finns att låna i Lagtingsbiblioteket och att köpa i bokhandeln.

Läs artikel