Amerikanska specialstyrkor samövar i Sverige, aftonbladet.se

Svensk och amerikansk militär övar tillsammans utanför Lidköping. Syftet är att stärka Sveriges förmåga att genomföra gemensamma insatser.

– Vi får öva på vår krigsuppgift på ett lite mer utmanande sätt än vad vi gör dagligdags, säger flottiljchefen överste Malin Persson.

Det är inte ett flygplan. Och inte en helikopter. Den amerikanska CV-22 B Ospey är någonting mitt emellan, men samtidigt både och.

– Vi kallar det en lutningsrotor. Den kan utföra de uppgifter som ett flygplan kan och de uppgifter som en helikopter kan, säger ledaren för amerikanska 352 Special operation wing forces till TT, som av principiella skäl inte vill uppge sitt namn.

Han är på plats på F7 i Såtenäs, utanför Lidköping, för att samöva med svenska kollegor en i bilateral övning. Både svenska och amerikanska enheter från marin-, flyg- och markförband deltar. Och dessutom även delar ur USA:s specialförband.

– Vi får öva på vår krigsuppgift på ett lite mer utmanande sätt än vad vi gör dagligdags. Och den extra pålagan med pandemin lägger till ett extra moment. Det är bra för oss. Vi har har den infrastruktur och den kompetens som krävs och det är bra att få ett kvitto på det, säger flottiljchefen överste Malin Persson.

Huvuddelen av övningen kommer att genomföras till sjöss och i luften, främst i södra och mellersta Östersjön men även till viss del på land. Syftet med övningen är att stärka Försvarsmaktens förmåga att snabbt kunna genomföra gemensamma operationer och insatser tillsammans med andra.

– Den svenska gästvänligheten har varit fantastik. De har varit professionella och vänliga. Det ser bra ut för framtiden, summerar majoren. Läs artikel