Sveriges försvarsförmåga i fokus på lunchen, landskronadirekt.com

Allan Widman sitter i riksdagen för Liberalerna. Han var gäst och föredragshållare vid dagens veckomöte hos Landskrona-Citadell Rotaryklubb. Ämnet var ”Sveriges försvarsförmåga”…

Liberalerna förespråkar kraftigt höjda försvarsanslag. Målet är att 2026 nå 2 % av BNP. Idag uppgår anslaget till 1 %.
– Vi är det landet i Europa som satsar minst på försvaret! Jag bortser då från Island som inte har något eget försvar. Försvarsmakten i Sverige kan inte ens laga mat till sig själva. Vi måste öka utbildningsinsatserna och vi måste utöka plikttjänstgöringen. Minst 5000 -7000 värnpliktiga behöver utbildas årligen framöver. Gotland, som är strategiskt viktigt, har sedan några år ett stridsvagnskompani, men det behövs ytterligare ett mekaniserat kompani på ön.

En annan fråga som berördes gällde Nato. Redan nu har Sverige ett partnerskap och vi har i stor utsträckning anpassat oss till Nato.

Allan Widman har gjort sig känd som förespråkare för fullständigt svenskt medlemskap i Nato.
– Sveriges försvarsförmåga räcker inte till med nuvarande satsningar! Men det är inte självklart att Sverige skulle få bli medlem i Nato. USA säger att Sverige kan bli medlem om det är i USA:s intresse. Vidare måste alla andra Nato-länder också godkänna medlemskapet. Läs artikel