– Det jeg sa, er like rett i dag, forsvaretsforum.no

Generalløytnant Robert Mood sier at han står for det han sa i 2008:

«Samler vi hele Hæren er vi i stand til å kontrollere området mellom Sinsen og Røa».

Da var han generalinspektør for Hæren. Han sa også:

«Alternativt kan vi forsvare ett ilandføringsanlegg for olje og gass på en effektiv måte – forutsatt at vi har luftvern, hvilket vi ikke har. Uten en betydelig investering i fremtidens hær, vil vi stadfeste vår posisjon som patruljehær med mer symbolsk betydning enn avgjørende kapasitet».

– Det jeg sa, er like rett i dag, sier Mood ni år senere…

Generalmajor Odin Johannessen deler ikke Moods syn. I et intervju med forsvaretsforum.no forrige uke sa sjefen for Hæren det ikke er en realistisk måte å tenke forsvar på.

– Hvor mye vi er i stand til å forsvare, er avhengig av hvor stor trusselen vi utsettes for er, hvem vi utsettes for og hvordan motstanderen opererer, sa Johannessen.

– Med brigadestrukturen som Landmaktutredningen foreslår, vil vi være i stand til, sammen med resten av Forsvaret, å forsvare viktige deler av norsk territorium. Vi vil forsvare langt mer enn en bydel i Oslo, men vi kan ikke forsvare hele Norge. Det er en målsetting vi gikk bort fra for lenge siden. Det ville vært vanskelig nesten uansett hvor mange brigader vi hadde hatt. Läs artikel