Sveriges deltagande i projekt inom försvarssamarbetet PESCO, eur-lex.europa.eu

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/1797
av den 19 november 2018
om ändring och uppdatering av beslut (Gusp) 2018/340 om fastställande av förteckningen över
projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete. Läs förteckningen över projekt där staterna deltar