Sveriges 100-årsgåva till Estland, Lettland och Litauen, regeringen.se

Regeringen har som Sveriges gåva till Estland, Lettland och Litauen inrättat tre samarbetsfonder med anledning av ländernas hundraårsjubileer 2018. Efter riksdagens godkännande har 30 MSEK avsatts, tre bidrag om 10 MSEK vardera, vilka utgör grundkapital till tre stiftelser med syfte att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige respektive Estland, Lettland och Litauen. Läs pressmeddelande